Skip to main content

10. Legislation

The general rules for work at Kemicentrum is regulated by several different laws and legislations. A selection of different legislation is presented below. The official language is Swedish, but a few laws/regulations are available in English.

AFS 

Swedish Work Environment Authority`s regulations = AFS.
SourceSwedish Work Environment Authority.

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (Sv) Medical check-ups in high-risk environment

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap (2010:5) (Sv) Use of lifting devices and lifting accessories, provisions (Eng)

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning (2009:8; 2010:11) (Sv)Use of Personal Protective Equipment, provisions (Eng)

AFS 2006:5 Användning av truckar (2010:15; 2014:20) (Sv)

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (2019:1; 2020:10; 2022:2) (Sv)

AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö (2013:1; 2014:13; 2016:7) (Sv)

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (2008:6; 2011:11; 2014:16) (Sv)

AFS 1988:4 Blybatterier (Sv)

AFS 2016:2 Enkla tryckkärl (1993:41; 1994:53) (Sv)

AFS 1997:7 Gaser (2017:5) (Sv) Gases

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare (2014:24; 2014:41; 2018:7) (Sv) Pregnant and breastfeeding workers

AFS 2018:1 Hygienska gränsvärden (2020:6; 2021:3, 2022:5) (Sv)

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (2014:5; 2014:43; 2017:4; 2018:2; 2019:9; 2020.7; 2022:1, 2022:4) (Sv) Chemical Hazards in the Working Environment, provisions (Eng) amended and reprinted AFS 2014:43

AFS 2018:4 Smittrisker (2020:3; 2021:1)(Sv)

AFS 2011:2 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (2018:9) (Sv)Contained Use of Genetically modified Microorganism (Eng) provisions

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall (Sv)

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras (Sv)

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar (2011:12; 2014:17) (Sv)Ladders and Trestles (Eng), provisions

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (2003:4; 2008:15) (Sv)Systematic Work Environment Management (Eng), provisions

AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar (Sv)

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (2000:37; 2010:8; 2011:5; 2014:18) (Sv) AFS 1996:7 is repealed, see AFS 2018:3, but it still applies to personal protective equipment that is already on the market. See also EU Directive 89/686/EEC. Regulation (EU) 2016/425 - came into effect 21th of April 2018.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning (Sv)

AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (Sv)

AFS 2005:15 Vibrationer (2015:5; 2019:12) (Sv)

MSBFS

Swedish Civil Contingencies Agency´s regulations and general advice = MSBFS. 
Source: 
Swedish Civil Contingencies Agency.

MSBFS 2020:1 Föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (Sv) Handling of flammable gas and aerosols

MSBFS 2013:3 Föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (Sv) Regulations on permits for the handling of flammable gas and liquids 

Handling of hydrogen peroxide, SÄIFS 1999:2 (Hantering av väteperoxid)

Handling of flammable gases and liquids in high-explosion-risk environment, SRVFS 2004:7 (Föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor)

Handling of ammonium nitrate SÄIFS 1995:6 (Föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitrat)

Page Manager: information@kc.lu.se | 2022-06-13