Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.kc.lu.se

Kemiska institutionen vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur www.kc.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till camilla.wenngren@kilu.lu.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Problem med tangentbordanvändning:
  -fokus visas inte alltid visuellt tydligt 
  -vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  -det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
 • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte helt tillgängliga. 

Vi planerar att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast våren 2024. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under 2024, när den här webbplatsen har bytt webbpubliceringssystem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.kc.lu.se. Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lund tekniska högskolas webbplatser som använder samma teknik som denna webbplats.
Senaste bedömningen gjordes den 19 december 2023.

Övrigt

Webbplatsen publicerades våren 2014.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 december 2023.

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-11