Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsområde och skyddsombud

Kemicentrum utgörs av ett huvudskyddsområde. Inom Kemicentrum finns 12 skyddsområden, normalt omfattar ett skyddsområde en avdelning.

För varje skyddsområde ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombud utses för 3 år i taget och föreslås av respektive institution/avdelning. Det är sedan de fackliga organisationerna som utser skyddsombudet. Skyddsombudet fungerar som en företrädare för arbetstagare och studenter och skall ses som en resurs i syfte att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet deltar i skyddsronder och samverkar med den arbetsmiljöansvarige i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har inget ansvar för arbetsmiljön, detta ansvar ligger på den arbetsmiljöansvarige/avdelningsföreståndaren.

Huvudskyddsombud på Kemicentrum

Magnus Alsterfjord 
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se

Ställföreträdande huvudskyddsombud
Carl Grey
carl.grey@biotek.lu.se 

Skyddsombud på institutioner/avdelningar

16.1 Biofysikalisk kemi 

Pär Söderhjelm
par.soderhjelm@bpc.lu.se

16.2 Biokemi

Magnus Alsterfjord
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se
stf. Katja Benfur
katja.bernfur@biochemistry.lu.se

16.3 Bioteknik

Carl Grey
carl.grey@biotek.lu.se
stf. Ariana Causevic
ariana.causevic@biotek.lu.se 

16.4 Fysikalisk kemi 

Joakim Stenhammar 
joakim.stenhammar@fkem1.lu.se
stf. Peter Jönsson
peter.jonsson@fkem1.lu.se 

16.5 Gemensamma lokaler

Caroline Lindblom
caroline.lindblom@kc.lu.se 
stf. vakant

16.7 Institutionen för kemiteknik

Borbala Erdei
borbala.erdei@chemeng.lth.se
Mattias Alveteg
mattias.alveteg@chemeng.lth.se 

16.8 Kemisk fysik 

Jens Uhlig
jens.uhlig@chemphys.lu.se 

16.9 Livsmedelsteknik

Olena Prykhodko 
olena.prykhodko@food.lth.se

16.10 CAS 

Sofia Essen
sofia.essen@chem.lu.se 

Daniel Strand
daniel.strand@chem.lu.se 

Sofie Manner 
sophie.manner@chem.lu.se 

16.11 Teknisk mikrobiologi 

Christer Larsson
christer.larsson@tmb.lth.se 
stf. Tage Rosenqvist
tage.rosenqvist@tmb.lth.se 

16.12 Teoretisk kemi

Petter Persson
petter.persson@teokem.lu.se 
stf. Mikael Lund
mikael.lund@teokem.lu.se 

16.13 Tillämpad biokemi

Solmaz Hajizadeh
solmaz.hajizadeh@tbiokem.lth.se 

Colloidal Resource

Louise Persson
louise@crcom.se 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19