Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Vid Lunds universitet tillhörde kemiämnet ursprungligen den medicinska fakulteten. År 1798 överfördes ämnet till den filosofiska fakulteten och blev då anförtrott Anders Jahan Retzius, redan ansvarig för botanik, zoologi och fysik.

Med professor C. W. Blomstrand fick Lund en internationellt framstående kemist. Under 1900-talet etablerades kemin. I mitten av 1960-talet fanns professurer i de fem klassiska kemigrenarna. En mycket kraftig expansion skedde 1965-1970 i och med tillkomsten av Lunds tekniska högskola (LTH) och dess sektion för kemi. Kemicentrum rymmer de två institutionerna Kemiska institutionen och Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap.
  
Efter att först ha huserat tillsammans med fysik och zoologi bl a i den byggnad som nu inrymmer Historiska museet i Lund, flyttade kemin 1862 till sitt första egna laboratorium vid Magle Stora Kyrkogata. Expansionen av ämnet tvingade 1937 fram en flytt till Helgonavägen. 1968 var alla grenar av kemiämnet samlade i Kemicentrum.

Om huset

Byggnadskomplexet Kemicentrum är uppdelat i fyra hus, varav hus I-III uppfördes åren 1964-68. Dessa hus är ritade av Klas Anselm, arkitekt ansvarig för en stor del av universitetets och i synnerhet LTH:s byggnader. Hus V tillkom 1984-85. Kemicentrum disponerar totalt ca 40000 m2.

Mellan 2004 och 2008 helrenoverades hus I med moderna labb- och kontorslokaler. Liknande ombyggnad har skett i hus III under 2009-11. Byggnaderna ägs av Akademiska Hus AB.

Fram till 2002 var de två institutionerna i huset en gemensam institution med namnet Kemiska institutionen. Detta var då den största institutionen vid Lunds universitet.

Aktuellt i lokalerna?

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10