Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa, miljö och säkerhet


Lokaler på Kemicentrum

Hörsalar och seminarierum

Samtliga hörsalar och seminarierum på Kemicentrum är bokningsbara för undervisning. Seminarierum kan användas för grupparbete övrig tid. Observera att mat och dryck inte är tillåtet i hörsalar och seminarierum.

Grupprum

Samtliga grupprum/grupparbetsplatser har eluttag och trådlöst nätverk (eduroam).

  • Hus 1, vån 2, finns studieplatser för grupparbete.
    Ta trappan/hissen upp från korridoren mellan ingång A och E. Vid två av grupparbetsplatserna finns monitorer som man kan koppla sin dator till. Övriga grupparbetsplatser har whiteboardtavlor.
  • Vid ingång C finns 8 grupprum med plats för ca 4-5 personer per rum.
  • Mellan Informationen och Café Ester finns 8 grupprum. Även dessa är för ca 4-5 personer per rum. Grupprum är inte bokningsbara.

Läsplatser

Det finns ca 50 läsplatser för enskilt arbete eller grupparbete i korridoren på vån 2, som nås via trappan/hissen från stora korridoren mellan ingång A och E.

Datorsalar

Kemicentrum har åtta datorsalar för studenter. Datorsalarna är tillgängliga dygnet runt med passerkort. Mer information om datorsalarna på Kemicentrum, utskriftskonton, trådlöst nätverk och driftinformation m.m. hittar du på Datordriftsgruppens hemsida.

Datordriftgruppen - LTH

Kemicentrum Uppehållsrum

På Kemicentrum finns två uppehållsrum för studenter. Med passerkort kommer man in vardagar mellan 07.00 och 22.00. I båda rummen finns mikrovågsugnar, kyl och frys. 


Passerkort

För att kunna vistas hos oss på Kemicentrum under studietiden så behöver du ett passerkort. För att hämta ut ett passerkort krävs att du är antagen och registrerad på en kurs som ges av någon av institutionerna på Kemicentrum eller LTH. Med detta får du tillgång till Kemicentrums publika delar samt datorsalar dygnet runt. Läs mer om uthämtning av passerkort på LU-kortet för Lunds universitet.


Säkerhet

Säkerhet i labb

Läraren som leder laborationsundervisning är ansvarig för säkerheten. Inför kurser med laborationer görs skriftliga prov där man ska visa att man förstår och kan tillämpa de säkerhetsregler som finns så läs säkerhetsanvisningarna noggrant. Generella säkerhetsföreskrifter (på engelska) är obligatorisk läsning för alla som vistas på Kemicentrum. 

Hämta och lämna tillbaka labbrockar (för studenter)

Labbrockar och labbglasögon lämnas ut under terminens första vecka, vid labbrocksförrådet på plan -1 ungefär 15 m innan vaktmästeriet på Kemicentrum. Om man missar att hämta en labbrock under terminens första vecka kan man därefter hämta labbrockar hos Studiekoordinator (Lovisa Andersson, kontor ligger inne i korridoren för administrativa enheten) varje måndag prick kl. 12:05.

Återlämning av labbrock och labbglasögon sker i slutet av vårterminen med tydlig skyltning, utanför korridoren till administrativa enheten.

Utrymning

Om larmet går, ta dig till närmaste återsamlingsplats.

Om återsamlingsplatser i Generella säkerhetsföreskrifter (på engelska)

Hälsa, miljö och säkerhet

HMS-kommittén är ett organ i huset som verkar för bra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i huset. I kommittén är studenterna representerade av studerandeskyddsombuden från studentsektionerna.

HMS-kommittén på Kemicentrum


Hälsa och studiehjälp

Studenthälsan

Känner du dig stressad, deppig, har svårt att sova eller har ångest? Vänd dig till Studenthälsan. De hjälper dig med din studiesituation.

Studenthälsan - Lunds universitet

Studieverkstaden

På Studieverkstaden kan du bland annat få hjälp med att förbättra din studieteknik, lära dig skriva bättre och öva dig i att prata inför andra.

Studieverkstaden - Lunds universitet

Riktat pedagogiskt stöd

För dig med läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning finns det resurser att tillgå. Du kan till exempel få din kurslitteratur inläst via Tal- och punktskriftsbiblioteket, anteckningsstöd, och anpassade tentamensformer.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning - Lunds universitet


Generella säkerhetsföreskrifter

Obligatorisk läsning för alla som vistas på Kemicentrum, på engelska. 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10