Hoppa till huvudinnehåll

Inspektioner

Regelbundna inspektioner sker på Kemicentrums avdelningar av Arbetsmiljöverket och Miljöförvaltningen.
Exempel på vad som kontrolleras vid en inspektion:

 • Rutiner för kemikaliehantering.
 • Förteckning över samtliga kemikalier.
 • Förvaring av säkerhetsdatablad/varuinformationsblad
 • Riskbedömningar.
 • Säkerhetsrutiner såsom instruktioner för hantering av labbavfall, hantering av brandfarliga lösningsmedel på labb, rumsansvariga, sanering, hur arbetet i dragskåp skall gå till, rutiner vid olycka, utbildning av nyanställda.
 • Samförvaring av kemikalier.
 • Märkning av kemikalier.
 • Märkning av kemikalieskåp, kemikalieförråd, gasförråd etc. med korrekt farosymbol.
 • Absorptionsmedel i alla laboratorium?
 • Sekundärt skydd till fat och dunkar?
 • Om kemikalier förvaras obefogat i dragskåp.
 • Brandfrågor såsom brandutbildning.
 • Utbildning i första hjälpen samt märkning av förstahjälpen utrustning.
 • Användning av personlig skyddsutrustning.
 • Hanteringsföreskrifter och information till studenter och forskningsstuderande.
 • Finns öppna golvbrunnar i labb där kemikalier hanteras?
 • Genomförs medarbetarsamtal?
Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-08