Hoppa till huvudinnehåll

Narkotika

Instruktion för hantering av narkotikaprekursorer

Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. LU som statlig myndighet behöver ha tillstånd för att inneha narkotikaprekursorer i kategori 1.

Ämnena kan listas ur KLARA genom att använda ingång: Kemikaliehantering-Resultat-Ingående ämnen-Urvalslistor-Läkemedelsverket kategori 1. 

Mer information inklusive blankett för ansökan: Narkotikatillstånd - Läkemedelsverket

Ättiksyraanhydrid tillhör klass 2a. Skulle LU hantera mer än 100 liter under en tolvmånadersperiod så behövs en registrering hos Läkemedelsverket.

Export, import och handel med alla klasser av narkotikaprekursorer i behöver oftast tillstånd eller registrering. Inget tillstånd krävs för innehav av substanser som tillhör klass 2B, dvs antranilsyra, fenylättiksyra, piperidin, kaliumpermanganat, aceton, etyleter, metyletylketon, toluen, svavelsyra, saltsyra, efedrin, pseudoefedrin.

Instruktion för innehav av narkotikaklassade substanser

Narkotikaklassade substanser kan antingen vara olika typer av läkemedelsklassade substanser, eller andra substanser som inte säljs som läkemedel i Sverige.

De läkemedelsklassade substanserna listas i Läkemedelsfakta - Läkemedelsverket genom att klicka i cirkeln Narkotika. De, liksom övriga narkotikaklassade substanser, är listade i Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika.

Informationen nedan gäller bara för innehav av narkotika och inte för införsel, utförsel, tillverkning och handel (då krävs tillstånd). Däremot gäller det oberoende av om produkten används eller ej.

Vid LU behövs inget tillstånd för att inneha narkotika. Narkotika ska inte förtecknas i KLARA. Läs hela instruktionen på KLARA: FAQ för registrerare/inventerare från HR-webben. 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-20