Hoppa till huvudinnehåll

Lagstadgade medicinska kontroller

När en anställd, gästforskare, stipendiat, examensarbetare eller timanställd utsätts för vissa typer av risker ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att säkerställa en säker arbetssituation. De som utsätts för sådana risker ska erbjudas och i vissa fall beordras att genomgå medicinsk kontroll.

För ett antal specificerade arbetsmiljörisker ställer Arbetsmiljöverket särskilt höga krav på arbetsgivaren att genomföra riskbedömningar och att hantera risker, se Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Dessa föreskrifter anger vanligen gränsvärden, t.ex. viss mängd av ett ämne/tidsenhet, som vägledning när arbetsgivaren gör sina bedömningar. För några riskområden är förekomsten av arbetsmiljörisken i sig ett tillräckligt kriterium.

Hygieniskt gränsvärde är den högsta halt av en luftförorening som är tillåten i inandningsluften. I arbetslivet finns gränsvärden för 500 olika ämnen. Luftföroreningarna ska mätas på särskilda sätt och den som gör mätningar ska ha rätt utbildning. Läs föreskriften AFS 2018:1 från Arbetsmiljöverket.

Berörd prefekt ansvarar för att de personer som ska genomgå lagstadgade medicinska kontroller verkligen gör det.

Hitta mer information om medicinska kontroller på Lunds universitet på Medicinska kontroller i arbetslivet - HR-webben

Handläggarinstruktioner för medicinska kontroller och beställningsblankett finns på HR-blanketter och mallar - HR-webben.

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-03