Hoppa till huvudinnehåll

Företag och innovationer från Kemicentrum

Från Kemicentrum har det genom åren sprungit en mängd idéer och forskning som utvecklats och kommersialiserats till företag, produkter och tjänster som kommer samhället till nytta. Det står många lundakemister bakom framstående upptäckter, patent, företag och produkter inom bland annat livsmedels- och läkemedelsbranschen, bioteknikområdet och inte minst inom energi, smarta material och medicintekniska genombrott.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan olika forskargrupper, institutioner och fakulteter och inte minst med näringslivet och industrin som finns på Kemicentrum skapar en god innovationsmiljö. Oavsett om man sysslar med grundforskning eller tillämpad forskning så tycker vi att forskning ska kommuniceras och komma samhället till nytta.

På denna sida har vi samlat några av de innovationer och företag som sprungit ur forskning på Kemicentrum. Alla företag har även än idag en koppling till Kemicentrum. Vill du läsa mer om företagen besök deras hemsida. För mer information om forskningen på Kemicentrum besök respektive institutions webbplats.

Företag och innovationer på Kemicentrum

Ögongissel är ett stort problem idag och orsakar mycket smärta och irritation. I Sverige är sjukdomen relativt okänd men i Asien insjuknar varje år miljontals människor i ögonsjukdomen. Forskare vid Kemicentrum i Lund jobbar tillsammans med forskare vid Umeå universitet för att lösa gåtan bakom viruset, EKG som ligger bakom sjukdomen. Utvecklingsföretaget Adenovir Pharma AB leder idag utvecklingen av forskningsprojektet som snart hoppas kunna få ut en färdig produkt på marknaden.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Ulf Ellervik, Olov Sterner.

Hemsida: http://www.adenovir.com

Sammanväxningar i bukvävnaden är en av de vanligaste komplikationerna efter bukoperation, ett problem som bland annat ligger bakom många kvinnors ofrivilliga barnlöshet. Forskare från bland annat Kemicentrum i Lund har tagit fram en möjlig spraylösning som kan förebygga problemet. Produkten, kallad BioBarrier, innehåller bara naturliga ämnen och är helt biologiskt nedbrytbar. Lösningen består av två separata polypeptider som hindrar vävnaderna från att växa samman. BioBarrier är i preklinisk fas och utvecklas nu av företaget BioActive Polymers, som drivs av forskarna bakom upptäckten.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Björn Lindman (grundare).

Hemsida: http://www.bioactivepolymers.se/

Biogas kan idag utvinnas från gödsel, hushåll eller industrier. Men för att biogas ska få spridning krävs att produktionen blir mer effektiv. Genom att utnyttja bakterierna bättre kan man i framtiden öka biogasproduktionen med mellan 10 och 40 procent. Detta forskar kemisten Jing Liu från Kemicentrum på. 2006 grundade han bioteknikföretaget Bioprocess Control som jobbar med forskning och kommersiell applicering inom biogas industrin.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Jing Liu (grundare och VD), Bo Mattiasson

Hemsida: http://www.bioprocesscontrol.com/

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential till avsevärt förbättrad behandling. Företaget grundades 1991 och leds idag av professor Fredrik Tiberg från avdelningen för fysikalisk kemi på Kemicentrum.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Fredrik Tiberg

Hemsida: http://www.camurus.com

Efter ca 20 års forskning har forskare från Kemicentrum i Lund lyckats ta fram ett unikt instrument, lika stort som en handväska, som kan mäta extremt små koncentrationer av ett ämne i en vätska. Forskarna bakom innovationen, Martin Hedström och Bo Mattiasson har tagit patent på apparaten och hoppas i framtiden kunna använda den i bland annat tredje världen för att spåra HIV-virus. Den kan även användas för att hitta extremt små mängder föroreningar och resistenta bakterier vid exempelvis produktion av läkemedel.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Bo MattiassonMartin Hedström

Hemsida: http://www.capsenze.se

Konsultföretaget CR bildades av forskarna Karin Bryskhe och Anna Stenstam från avdelningen för fysikalisk kemi på Kemicentrum för att bistå näringslivet och industrin med kompetens från akademin. Företaget är strategiskt beläget på Kemicentrum med närhet till den senaste forskningen och kompetensen från akademin.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Karin Bryskhe och Anna Stenstam (grundare)

Hemsida: https://crcom.se/

ConCellae AB är ett Biotech-företag som erbjuder nya, naturligt förekommande mikroorganismer (bakterier, jäst och mögel). Bolaget bygger på forskningsreslutatet som handlar om tretton nyttiga mjölksyrabakterier som finns naturligt i bins honungsmage. Bakterierna har olika antimikrobiella egenskaper som gör dem effektiva mot sjukdomsbakterier, även hos människor.

Förhoppningen är att bolagets produkter i framtiden kommer att bli viktiga alternativ till dagens antibiotikabehandling eller vid svåra infektioner.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Tobias Olofsson och Alejandra Vàsquez

Hemsida: http://www.concellae.se

Cyclocor har utvecklat en ny miljövänlig och mycket slitstark cement genom att blanda återvunnet platsavfall med sand.
Cyclocor bildades 2010 och grundar sig i forskning från Kemicentrum.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Rajni Hatti-Kaul

Hemsida: http://www.cyclocor.co.za/index.html

Envirum är ett kunskapsföretag som arbetar med systemlösningar inom biogasområdet med särskilt fokus på lantbruksrelaterade biogassystem.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Lovisa Björnsson. 

Hemsida: http://www.envirum.se

Att bidra till ett hållbart samhälle som bygger på utnyttjande av förnybara råvaror för produktion av nya produkter var kemisterna Stefan Ulvenlund och Maria Anderssons vision när de startade bioteknikföretaget Enza biotech. Det forskningsbaserade företaget fokuserar på att utveckla nya biokatalytiska processer för produktion av fin- och specialkemikalier. Bakgrunden till företagen är en uppfinning av en ny process för framställning av långkedjiga alkylglykosider som nu utvecklas och kommersialiseras av Enza Biotech. Enza Biotech grundades 2012 av ett antal forskare med bakgrund inom bioteknik och materialvetenskap på Kemicentrum.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Maria Andersson och Stefan Ulvenlund (grundare), Eva Nordberg Karlsson och Patrick Adlercreutz.

Hemsida: http://www.enzabiotech.com/

Företaget Galacto Biotech bygger på mer än 10 års forskning om galektiner och galektin modulatorer av professor Ulf Nilsson från Centrum för Analys och Syntes på Kemicentrum. Galecto Biotech utvecklar galektin modulatorer för behandling av allvarliga sjukdomar, däribland fibros och cancer.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Ulf Nilsson

Hemsida: http://www.galecto.com

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i västvärlden och drabbar hundratusentals män varje år. Omkring 40 procent av alla prostatacancerpatienter kommer att utveckla s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Det finns idag ingen effektiv behandling för denna fas av sjukdomen. Glactone Pharma utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av just denna fas av sjukdomen.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Olov SternerSterner

Hemsida: http://www.glactone.com

Upptäckten av kroppens egna vattenkanaler, så kallade aquaporiner, gav amerikanen Peter Agre nobelpriset 2003. Men det var professor Per Kjellbom och hans kollegor på Kemicentrum som kom fram till hur vattenflödet kan regleras. Det lade grunden för bolaget Hydrogene, som tar fram biologiska membran på konstgjord väg. Genom att placera aquaporiner i en matris av nanostruktur i de artificiella membranen kan bara vattenmolekyler tränga igenom cellväggen. Resultatet blir helt rent och jonfritt vatten. Den nya regleringstekniken innebär inte bara ett grundvetenskapligt genombrott utan kan också få en avgörande betydelse för framtida läkemedelsprojekt, kosmetiska produkter och för vattenrening i tredje världen.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Per Kjellbom

Med hjälp av svampenzymer kan bioteknikföretaget Intenz Biosciences framställa miljövänliga kemikalier. Enzymerna fungerar som katalysatorer för kemiska processer, vilket möjliggör rengöringsprodukter som är både bättre för miljön och mer effektiva än de som finns idag. Bolaget bildades 2003, då under namnet Devenz AB, som en avknoppning från forskningsprogrammet Greenchem som koordinerades av avdelningen för bioteknik på Kemicentrum.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Rajni Hatti-Kaul

Hemsida: http://intenzbiosciences.se

Det stora medicinska behovet inom Bakteriell vaginos och bristen på användarvänliga produkter med lång varaktighet utlöste innovationen bakom ett nytt läkemedel för behandling av Bakteriell vaginos. Kemiprofessorn Olof Sterner från Centrum för Analys och Syntes på Kemicentrum står bakom den aktiva beståndsdelen i läkemedlet. Företaget bakom läkemedelet, Laccure AB, grundades 2007 och är ett projektbolag inom Life Science inkubatorn PULS AB.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Olov SternerSterner

Hemsida: http://www.laccure.com

Lundonia Biotech AB utvecklar avancerade diagnosverktyg som bygger på forskning av kemiprofessorn Ulf Nilsson från avdelningen Centrum för Analys och Syntes på Kemicentrum.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Ulf NilssonNilsson

Hemsida: http://www.lundonia.com

På 90- talet väcktes idéen om en dryck för människor som inte tål mjölk hos kemisten Rickard Öste på avdelningen för näringslära och livsmedelskemi på Kemicentrum. Resultatet blev en havredryck, och senare ett företag. Idag ligger denna forskning bakom för det internationella företaget Oatly som utvecklar, producerar och marknadsför bland annat havrebaserade drycker och andra ”mejeriprodukter”.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Rickard Öste (grundare och ägare)

Hemsida: http://www.oatly.com/

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, tusentals kvinnor får varje år besked om misstänkt bröstcancer. Vid misstänkt bröstcancer genomförs vanligtvis en biopsi för att plocka ut och undersöka celler eller vävnad, en procedur som kan vara smärtsam och innebära långa väntetider. Kemisten Daniel Topgaard från Kemicentrum har utvecklat en metod som gör att man kan diagnostisera bröstcancer med hjälp av magnetkameror (NMR) så att man slipper göra en smärtsam biopsi. Metoden kan förhoppningsvis hjälpa många kvinnor framöver och även appliceras på andra cancersjukdomar.

Innovationen Oncopuls vidareutvecklades av forskarkollegorna Karin Bryskhe och Anna Stenstam som tillsammans startade företaget Collodial Resources.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget/innovationen: Daniel Topgaard, Karin Bryskhe, Anna Stenstam

Hemsida: http://www.colloidalresource.se/

Att frukt och grönsaker tappar både smak och form när de tinas upp efter frysning är snart historia. Forskare från Kemicentrum har utvecklat en patenterad miljövänlig teknik som gör att grönsaker och frukt behåller sin smak, struktur och kvalitet även efter upptining – något som kan revolutionera livsmedelsbranschen inom exempelvis djupfrysta färdigrätter. Den nya metoden bygger på samma teknik som gör att gräset blir grönt igen efter långa och kalla vintrar. I grässtråna finns ett protein som skyddar cellerna. Genom att föra in detta naturliga protein i frukt och grönsaker innan infrysning kan cellstrukturerna bevaras intakta.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Federico Gomez, Ingegerd Sjöholm, Petr Dejmek och Pui Yeu Phoon.

Hemsida: http://www.optifreeze.se/

Pascher Instruments grundades av kemisten Torbjörn Pascher för att kommersialisera laser kinetisk detekteringsutrustning.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Torbjörn Pascher

Hemsida: http://www.pascherinstruments.com

Probation Labs Sweden AB utvecklar och säljer laboratorieinstrument.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Thom Leiding och Sindra Petersson Årsköld

Hemsida: http://www.probedrum.se/

1986 inledde Probis grundare Göran Molin och Siv Ahné, från avdelningen för industriell näringslära och livsmedelskemi, ett forskningsprojekt i syfte att utveckla ett nytt näringstillskott till allvarligt sjuka patienter.

Studier på både friska och sjuka personers tarmflora visade att sjuka personer borde ha medicinsk nytta av ett tillskott av bakterier som det råder brist på hos allvarligt sjuka. Forskarna hittade ett antal bakteriestammar (Probiotika*) som gav önskad effekt, dessa patenterades (bl.a Lactobacillus plantarum 299v.) och företaget Probi bildades för att utveckla forskningsresultaten till en färdig produkt.

Idag står forskarnas upptäckt och företag inte bara bakom en produkt, utan de nyttiga laktobacillerna ingår i en rad olika produkter designade för att gynna dels magen, dels motståndskraften mot förkylningar. En av dessa produkter är fruktdrycken Proviva.
*Probiotika är ett samlingsnamn för bakterier med bevisad hälsosam effekt.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Göran Mohlin och Siv Ahné (grundare)

Hemsida: http://probi.se/

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är en inkubator inom Life Science. P.U.L.S. investerar i tidiga projekt och utvecklar dem tillsammans med innovatörerna till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har P.U.L.S. startat nio projektbolag bl.a. AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Olov Sterner (grundare), Ulf Ellervik och Sophie Manner.

Hemsida: http://pulsinvest.se

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot cancer, kroniskt obstrutiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Olov Sterner och Martin Johansson

Hemsida: http://www.respiratorius.com

Lundakemisterna bakom bioteknikbolaget SARomics Biostructures har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med tredimensionella strukturanalyser. Istället för att använda platta bilder av protein kan bolaget ta fram tredimensionella bilder, som används för att förbättra läkemedel eller för att förstå hur proteinet fungerar.
SARomics Biostructures erbjuder idag tjänster inom protein kristallografi och "structure based" läkemedelsdesign.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Derek Logan, Salam Al-Karadaghi, Mikael Akke, Björn Walse (alla är grundare av företaget).

Hemsida: http://www.saromics.com

Ett ökat intresse för metoden fältflödesfraktionering i industrin bidrog till att SOLVE bildades 2012 av kemisterna Lars Nilsson, Matilda Ulmius Storm och Ray Runyon. Alla tre arbetade med metoden i sin egen forskning, men uppdragen som kom in utifrån blev så många att de såg potentialen i att erbjuda tjänsten på konsultbasis via ett eget företag. SOLVE erbjuder kontraktsforskning inklusive specialiserad karakterisering med hjälp av fältflödesfraktionering till kunder över hela världen. Kunderna är företag, främst inom läkemedels- och kemi/materialindustrin, som behöver hjälp med materialutveckling och karakterisering, speciellt av makromolekyler, nanopartiklar och aggregeringskänsliga biomolekyler.

Metoden, som utvecklades vid Kemicentrum på 1990-talet, påminner delvis om vätskekromatografi och kan separera molekyler och partiklar i ett mycket brett storleksintervall, med lågt tryck och milda betingelser. Metoden separerar efter diffusionskoefficient och ger, tillsammans med t.ex. ljusspridningsdetektion, detaljerad information om egenskaper såsom molekylvikt, storlek, form, aggregering och komplexbildning. Det amerikanska läkemedelsverket FDA listade 2012 fältflödesfraktionering som en metod att föredra för analys av proteinaggregat.

SOLVE arbetar också aktivt med kunder inom pulverkaraktärisering och formulering av dispersa system som t.ex. skum och emulsioner. Övriga karaktäriseringsmetoder inkluderar dynamisk ljusspridning, reologi, vätskekromatografi, size exclusion-kromatografi, analytisk ultracentrifugering etc.

Företaget har sina lokaler på Medicon Village i Lund.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Lars Nilsson, Matilda Ulmius Storm, Ray Runyon, Alejandra Castro, Mats Leeman.

Hemsida: http://www.solveresearch.com/

För att förbättra konsistensen och undvika oljelager innehåller de flesta ansiktskrämer syntetiska tillsatser, tensider, som inte är biologiskt nedbrytbara och som ofta skapar hudirritationer. Alternativet, med naturliga tillsatser, är i regel mycket dyrare.

I samband med ett annat forskningsprojekt gjorde forskarna Malin Sjöö, Marilyn Rayner, Petr Dejmek och Anna Timgren från Kemicentrum upptäckten att stärkelse kan användas för stabilisering i hudvårdsprodukter leder till snälla och skonsamma produkter. Forskarna utvecklade en inkapslingsmetod baserad på små stärkelsepartiklar från quinoaplantan och idéen till att använda quinoastärkelse i hudkrämer föddes och företaget Speximo AB bildades 2012.

Idag säljer företaget sin metod till hudkrämsföretag så att de med hjälp av quinoastärkelsen kan producera en hudvänlig och naturlig hudkräm.

Forskare från Kemicentrum bakom företaget: Malin Sjöö, Marilyn Rayner, Petr Dejmek och Anna Timgren.

Hemsida: http://www.speximo.com

Att producera förnyelsebara bränslen från källor som inte konkurrerar med matproduktionen är en av de stora utmaningar vi står inför idag. SunMembrane utvecklar en teknik för att konvertera lignin, som kommer från träden och är en restprodukt vid produktion av papper, till en biolja som kan ersätta bensin och diesel i våra bilar.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Anders Arkell, Christian Hulteberg och Lars Stigsson.

Övervikt är ett vanligt förekommande hälsoproblem. Forskaren Charlotte Erlanson- Albertsson forskar på aptitreglering och upptäckte att Thylakoider, ett klorofyllbärande ämne som finns i spenat och andra gröna blad, fördröjer matsmältningen, frigör mättnadshormoner i tarmen, och de ger naturlig näring - dvs de reglerar aptiten. Utifrån denna upptäckt utvecklade Charlotte Erlanson- Albertsson ett kosttillskott i form av spenatpulver från vanlig spenat, innehållande de viktiga Thylakoiderna.

2007 bildades utifrån denna forskning bolaget Thylabiso AB av Charlotte Erlanson- Albertsson tillsammans med sin man, kemisten Per-Åke Albertsson. 2011 kommersialiserades spenatpulvret och började säljas i hälsobutiker. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna förhindra övervikt och fetma.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Charlotte Erlanson-Albertsson och Per-Åke Albertsson.

Hemsida: http://www.thylabisco.com/

Livsmedelsforskarna Christina Sköldebrand, Malin Sjöö och Elin Östman såg att personer som helt undviker kolhydratrika livsmedel går miste om viktiga fibrer och vitaminer. Forskarna fick då idén att ta fram nyttiga bröd som sänker blodsockret och utvecklade en mätmetod som förutspår hur de nya bröden påverkar konsumenternas blodsocker. Idén blev grunden till bolaget ViscoSens.

Företaget utvecklar och säljer fiberblandningar till bagerier som bakar hälsosamt bröd. Brödprodukterna måste vara kvalitetssäkrade med den exceptionella mättekniken. Företaget säljer också mätningar med hjälp av mätmetoden samt konsulttjänster.

Forskare från Kemicentrum bakom/involverade i företaget: Christina Skjöldebrand, Malin Sjöö och Elin Östman (grundare) och Ann-Charlotte Eliasson.

Hemsida: http://www.viscosens.com

Från probiotika till ProViva

1986 upptäcker livsmedelsforskarna Siv Ahrné och Göran Molin från Kemicentrum i Lund laktobacillerna Lactobacillus plantarum 299v positiva hälsoeffekter på bland annat magen och immunförsvaret. Idag ligger de hälsofrämjande Laktobacillerna, Probiotikan, bland annat till grund för den hälsosamma och mycket populära fruktdrycken ProViva.

Revolutionerande läkemedelskandidat

Under mer än 10 år har forskare på Kemicentrum forskat på galektiner och galektin modulatorer för behandling av bland annat den allvarliga sjukdomen, lungfibros. Idag finns det hopp om förlängd överlevnad och bättre livskvalitet för personer med denna sjukdom. Hoppet består av en molekyl som upptäckts och syntetiserats av forskare från kemiska institutionen och som hämmar proteinet galektin-3 och effektivt bromsar fibros (ärrbildning).

År 2011 startades företaget Galecto Biotech med syfte att få ut läkemedelskandidaten på marknaden. Under 2014 såldes Galecto Biotech på exklusiv option till det amerikanska läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb för 3,3 miljarder kronor.

Från havre till havredryck

På 1990-talet väcktes idéen om en dryck för människor som inte tål mjölk hos kemisten Rickard Öste på avdelningen för näringslära och livsmedelskemi på Kemicentrum. Resultatet blev en havredryck, och senare ett företag, Oatly. 

Vill du synas här?

Har du som forskare på Kemicentrum forskning som kommersialiserats, har du ett företag eller står bakom någon innovation och är intresserad av att synas här.
Kontakta information@kc.lu.se.

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2017-04-25