lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Öppettider

Öppettider på Kemicentrum

Entrédörrar 

Kemicentrums entrédörrar (ingång A, B, C och E) är öppna måndag-fredag kl. 07.45-17.00 tills vidare. Övrig tid är ingångarna öppna för anställda och studenter med passerkort.

Kemicentrums bibliotek & Informationsdisk 

Kemicentrums informationsdisk är placerad i biblioteket på Kemicentrum.

Information om öppettider finns på Naturvetenskapliga bibliotekets gemensamma webbplats. 

Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats 

Studieplatser och datorsalar

Studieplatser och datorsalar på Kemicentrum hålls tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning.